Letter K

kmod-exfat-4.19.258-40.aldos.i686 - exfat kernel module(s) for 4.19.258-40.aldos.i686

Website: https://github.com/arter97/exfat-linux
License: GPLv2+
Vendor: Alcance Libre, Inc.
Description:
This package provides the exfat kernel modules built for the Linux
kernel 4.19.258-40.aldos.i686 for the i686 family of processors.

Packages

kmod-exfat-4.19.258-40.aldos.i686-5.8-33.aldos.i686 [42 KiB] Changelog by Joel Barrios (2022-09-17):
- Rebuild with kernel 4.19.258.

Listing created by Repoview-0.6.6-6.fc14.al