Letter K

kmod-v4l2loopback-4.19.258-40.aldos.i686 - v4l2loopback kernel module(s) for 4.19.258-40.aldos.i686

Website: https://github.com/umlaeute/v4l2loopback
License: GPLv2+
Vendor: Alcance Libre, Inc.
Description:
This package provides the v4l2loopback kernel modules built for the Linux
kernel 4.19.258-40.aldos.i686 for the i686 family of processors.

Packages

kmod-v4l2loopback-4.19.258-40.aldos.i686-0.12.7-4.aldos.i686 [22 KiB] Changelog by Joel Barrios (2022-09-17):
- Rebuild with kernel 4.19.258.

Listing created by Repoview-0.6.6-6.fc14.al